3CK

3CK

3CK PRESS KIT 3 Djingu, resp.turntablismu sa venuje od roku 2002. Prvé roky sa najmä učil a piloval rôzne techniky. Neskôr začal organizovať pravidelné hip-hop parties „Real deal“ v púchovskom klube Shaka. Vlastné skladby tvorí približne od roku 2009, kedy vydal...
Audio Graffiti 2

Audio Graffiti 2

STIAHNUŤPODPORIŤ Audio Graffiti 2 | AJ010 by ajlavmjuzik Audio Graffiti 2 International (scratch) compilation… We venture to paraphrase ourselves and write the following statement: Turntablism in Slovakia is an increasingly popular sport. With this we allude to...